dr n. med. specjalista chirurgii stomatologicznej Artur Błaszczyszyn

Już od dwudziestu lat aktywnie zajmuje się problemami chirurgii regeneracyjnej wyrostka zębodołowego oraz implantologii. W 2007 roku uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej. W roku 2012 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych z zakresu implantologii stomatologicznej, a tematem pracy doktorskiej była „Ocena skuteczności implantacji z obciążeniem natychmiastowym w strefie estetycznej przy konwencjonalnym oraz ultradźwiękowym przygotowaniu łoża kostnego”. Projekt badań realizował we współpracy z Uniwersytetem w Bonn oraz Uniwersytetem w Greifswaldzie.

Pełni tez funkcję wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Chirurgii stomatologicznej UM we Wrocławiu.

Uczestniczy w badaniach największych firm implantologicznych (3I, Astra Tech, Camlog). Chcąc nieustannie podnosić swoje kwalifikacje bierze udział w krajowych i zagranicznych szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Jego największą pasją jest implantologia oraz zabiegi z zakresu chirurgii periodontologicznej.

W wolnym czasie uprawia tenis ziemny, narciarstwo zjazdowe oraz jest miłośnikiem poznawania nowych kultur.