Leczenie przyzębia

Leczenie-przyzebia

Pacjenci zmagający się z chorobami przyzębia powinni jak najszybciej skonsultować się ze specjalistą w zakresie periodontologii. Leczenie przyzębia to istotna kwestia. Zdrowie jamy ustnej, nie tylko zębów, jest bardzo ważne. Nie każdy ma świadomość, ale psujące się zęby, choroby tkanki przyzębnej mają ogromny wpływ na zdrowie i kondycję całego organizmu.

Konsultacje periodontologia to najczęściej efekt dolegliwości, jakie odczuwają pacjenci w związku z rozwijającymi się chorobami przyzębia. Należy mieć świadomość, że przyzębie to wszystkie tkanki, które znajdują się w jamie ustnej. Mają one za zadanie stabilne utrzymanie zęba w zębodole. Odpowiadają również za jego odpowiednią ochronę. Choroby przyzębia to zatem bardzo rozległy zakres problemów. Obejmują one nie tylko dziąsła, ale także okostną, ozębną czy kość wyrostka zębodołowego, a także cement korzeniowy. Ponadto pomocy specjalisty wymagają też stany, w których występują zmiany błony śluzowej w jamie ustnej.

Leczenie przyzębia - o co w tym chodzi?

Choroby przyzębia, z którymi najczęściej zmagają się specjaliści, to różnego typu stany zapalne dziąseł oraz przyzębia, ale także m.in. paradontoza.

Warto pamiętać, że w przypadku periodontologii ważne jest nie tylko leczenie przyzębia, ale także odpowiednią profilaktyka. Dlatego nie warto czekać na pojawiające się dolegliwości, jak ból czy nieprzyjemny zapach z ust, krwawienia dziąseł lub odsłonięcie szyjek. W wielu przypadkach dolegliwościom tym można zapobiegać. Jeżeli pacjent regularnie wykonuje przeglądy stomatologiczne zasięgając porady lekarza periodontologia. I to zawsze wtedy, gdy występują jakiekolwiek, nawet drobne zmiany w tkance przyzębia.

Do specjalisty w zakresie periodontologii trafiają zazwyczaj pacjenci, skierowani przez lekarza stomatologa. Zazwyczaj stwierdza podczas wizyty obecność schorzeń wymagających specjalistycznej pomocy. Najczęściej leczenie nie kończy się na jednej wizycie, lecz trwa przez dłuższy czas.

Warto pamiętać, że przed chorobami przyzębia można się ustrzec. Jedną z najczęstszych przyczyn rozwoju dolegliwości jest niewłaściwa higiena jamy ustnej. Jeśli zęby będą myte zbyt krótko lub niedokładnie, wówczas na powierzchni zębów odkładają się bakterie. W dłuższej perspektywie powodują powstawanie kamienia nazębnego i rozwój chorób tkanki przyzębia. Oprócz złej higieny jamy ustnej, na rozwój chorób periodontologicznych wpływ mają także inne czynniki. Należą do nich wady zgryzu, źle dopasowane protezy, ale także cukrzycą czy bulimia. Bez względu na przyczynę, chorób przyzębia nie wolno bagatelizować. Gdy występują pierwsze dolegliwości należy jak najszybciej skonsultować się ze specjalistą.  Dopasuje leczenie odpowiednie do indywidualnej sytuacji zdrowotnej pacjenta.

Zapewniamy kompleksową opiekę i wykonujemy:

  • profesjonalny instruktarz higieny
  • oczyszczanie z kamienia i osadu
  • szynowanie zębów rozchwianych
  • kiretaż zamknięty, kiretaż otwarty
  • poprawę estetyki przyzębia (pokrycie recesji dziąseł)
  • sterowana regeneracja tkanek przyzębia
  • sterowana regeneracja tkanek kości

Leczenie przyzębia - Kiretaż

W trakcie tego zabiegu, oprócz oczyszczania i wygładzania powierzchni korzeni (root planing), usuwane jest chorobowo zmienione dziąsło położone w głębi kieszeni. To tzw. ziarnina zapalna, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za niszczenie kości. Najczęściej wykonywane są kiretaże zamknięte nie wymagające odwarstwienia dziąsła od powierzchni korzeni i kości. Ich zaletą jest mniejszy uraz dla okolicznych tkanek i szybsze gojenie się tkanek dziąsłowych. Najważniejszą wadą jest brak bezpośredniego wglądu w kieszenie dziąsłowe.

Kiretaże otwarte wiążą się z nacięciem i odwarstwieniem tzw. płata dziąsłowego. Chore tkanki poddziąsłowe, czyli ziarnina zapalna jest wtedy dobrze widoczna, co zwiększa szanse jej całkowitej eliminacji. Zabieg kończy się zazwyczaj zastosowaniem wybranej metody wspomagającej odtwarzanie się kości. 

Leczenie przyzębia - Sterowana regeneracja tkanek kości

Zabiegi sterowanej regeneracji tkanek umożliwiają uzyskanie odnowy tkanek przyzębia. Regeneracja zgodnie z definicją, jest odtworzeniem utraconej lub zniszczonej struktury. Regeneracja jest procesem tworzenia nowego cementu, ozębnej i kości wyroska zębodołowego w następstwie odpowiedniego zabiegu chirurgicznego u pacjentów, u których nastąpiło odsłonięcie powierzchni korzeni zębów na skutek zapalenie przyzębia. Ponieważ regeneracja prowadzi do odtworzenia przyzębia, zwiększa się długowieczność uzębienia.

Regeneracji poddaje się kość szczęki, która uległa uszkodzeniu wskutek usunięcia zęba lub periodontopatii (zniszczenia tkanek utrzymujących ząb i zaniku otaczającej go kości). Odbudowy kości może także wymagać planowane wszczepienie implantu w miejsce brakującego zęba. Do sterowanej regeneracji kości mogą być używane preparaty biologiczne lub syntetyczne.

Ludzka tkanka posiada zdolność regeneracji, czyli odbudowy utraconej kości. Ale czasmi ten proces trzeba wspomóc. Do odbudowy kości służą takie produkty jak Bio-Oss i Bio-Gide, które wspierają proces odbudowy kości. W przypadku zaniechania takiego postępowania implant zębowy nie będzie miał dostatecznego oparcia w strukturze kości albo osiągniemy bardzo zły wynik funkcjonalny bądź estetyczny. Decydującym czynnikiem zmuszającym lekarza do zastosowania techniki sterowanej regeneracji tkanek kości (GBR) jest uniemożliwiająca śródkostną implantację niedostateczna ilość i jakość kości własnej pacjenta. Statystycznie 41% zabiegów wprowadzania implantów wymaga dodatkowego udziału GBR.

Po zakończeniu procesu sterowanej regeneracji tkanek, kość jest trwale zmieniona i późniejsze obrazy radiologiczne są często nie do odróżnienia od kości własnej.

BIOSS

Implanty stomatologiczne

W celu wzmocnienia i zwiększenia objętości kości szczęki i żuchwy podczas stosowania implantów stomatologicznych, gdy istniejąca ilośc kości nie jest wystarczająca dla długotrwałego, stabilnego utrzymania zęba.

Zapalenie przyzębia

W celu zachowania istniejącego uzębienia, które utraciło swoje stabilne zakotwiczenie na skutek toczącego się procesu zapalnego w obrębie przyzębia (bakteryjna płytka nazębna).

Rozległy ubytek kostny

Odbudowa kości po rozległej utracie tkanek twardych.

Recesje

Recesja dziąsła jest to nieprawidłowość polegająca na obnażeniu korzenia zęba, prowadząca m.in. do zwiększonej wrażliwości zęba na zmiany temperatury, próchnicy korzenia, utrudnień w utrzymaniu higieny jamy ustnej oraz niedoborów estetycznych. Przyczyna powstawania recesji dziąsła nie jest do końca wyjaśniona, choć za główne czynniki sprzyjające uważa się płytkę nazębną, niewłaściwe szczotkowanie, zły zgryz. Leczenie chirurgiczne recesji dziąsła jest przeprowadzane za pomocą przeszczepu błony śluzowej.