Periodontologia

Periodontologia to dziedzina stomatologii zajmująca się kompleksowym leczeniem chorób przyzębia (choroby te powodują utratę ok. 50 % zębów). Objawy takie jak: odsłonięcie szyjek zębowych, nadwrażliwość na zmiany temperatury, wydłużanie się koron zębów, powstawanie szpar między zębami, przemieszczanie się zębów, rozchwianie czy nawet ich utrata, nieprzyjemny zapach z ust, krwawienie, obrzęk i zaczerwienienie dziąseł świadczą o chorobie dziąseł i innych tkanek otaczających zęby – paradontozie. Dziedzina ta dysponuje całą gamą metod leczniczych, jednak niezależnie od postaci choroby i jej zaawansowania, pierwszoplanową rolę w procesie leczniczym zawsze odgrywa higiena jamy ustnej.

Zapewniamy kompleksową opiekę i wykonujemy:

  • profesjonalny instruktarz higieny
  • oczyszczanie z kamienia i osadu
  • szynowanie zębów rozchwianych
  • kiretaż zamknięty, kiretaż otwarty
  • poprawę estetyki przyzębia (pokrycie recesji dziąseł)
  • sterowana regeneracja tkanek przyzębia
  • sterowana regeneracja tkanek kości

Kiretaż

W trakcie tego zabiegu, oprócz oczyszczania i wygładzania powierzchni korzeni (root planing), usuwane jest chorobowo zmienione dziąsło położone w głębi kieszeni, czyli tzw. ziarnina zapalna, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za niszczenie kości.Najczęściej wykonywane są kiretaże zamknięte nie wymagające odwarstwienia dziąsła od powierzchni korzeni i kości. Ich zaletą jest mniejszy uraz dla okolicznych tkanek i szybsze gojenie się tkanek dziąsłowych. Najważniejszą wadą jest brak bezpośredniego wglądu w kieszenie dziąsłowe.

Kiretaże otwarte wiążą się z nacięciem i odwarstwieniem tzw. płata dziąsłowego. Chore tkanki poddziąsłowe, czyli ziarnina zapalna jest wtedy dobrze widoczna, co zwiększa szanse jej całkowitej eliminacji.Zabieg kończy się zazwyczaj zastosowaniem wybranej metody wspomagającej odtwarzanie się kości.

Sterowana regeneracja tkanek kości

Zabiegi sterowanej regeneracji tkanek umożliwiają uzyskanie odnowy tkanek przyzębia. Regeneracja zgodnie z definicją, jest odtworzeniem utraconej lub zniszczonej struktury. Regeneracja jest procesem tworzenia nowego cementu, ozębnej i kości wyroska zębodołowego w następstwie odpowiedniego zabiegu chirurgicznego u pacjentów, u których nastąpiło odsłonięcie powierzchni korzeni zębów na skutek zapalenie przyzębia. Ponieważ regeneracja prowadzi do odtworzenia przyzębia, zwiększa się długowieczność uzębienia.

Regeneracji poddaje się kość szczęki, która uległa uszkodzeniu wskutek usunięcia zęba lub periodontopatii (zniszczenia tkanek utrzymujących ząb i zaniku otaczającej go kości). Odbudowy kości może także wymagać planowane wszczepienie implantu w miejsce brakującego zęba. Do sterowanej regeneracji kości mogą być używane preparaty biologiczne lub syntetyczne.

Ludzka tkanka posiada zdolność regeneracji, czyli odbudowy utraconej kości. Ale czasmi ten proces trzeba wspomóc. Do odbudowy kości służą takie produkty jak Bio-Oss i Bio-Gide, które wspierają proces odbudowy kości. W przypadku zaniechania takiego postępowania implant zębowy nie będzie miał dostatecznego oparcia w strukturze kości albo osiągniemy bardzo zły wynik funkcjonalny bądź estetyczny. Decydującym czynnikiem zmuszającym lekarza do zastosowania techniki sterowanej regeneracji tkanek kości (GBR) jest uniemożliwiająca śródkostną implantację niedostateczna ilość i jakość kości własnej pacjenta. Statystycznie 41% zabiegów wprowadzania implantów wymaga dodatkowego udziału GBR.

Po zakończeniu procesu sterowanej regeneracji tkanek, kość jest trwale zmieniona i późniejsze obrazy radiologiczne są często nie do odróżnienia od kości własnej.

BIOSS

Implanty stomatologiczne

W celu wzmocnienia i zwiększenia objętości kości szczęki i żuchwy podczas stosowania implantów stomatologicznych, gdy istniejąca ilośc kości nie jest wystarczająca dla długotrwałego, stabilnego utrzymania zęba.

Zapalenie przyzębia

W celu zachowania istniejącego uzębienia, które utraciło swoje stabilne zakotwiczenie na skutek toczącego się procesu zapalnego w obrębie przyzębia (bakteryjna płytka nazębna).

Rozległy ubytek kostny

Odbudowa kości po rozległej utracie tkanek twardych.

Recesje

Recesja dziąsła jest to nieprawidłowość polegająca na obnażeniu korzenia zęba, prowadząca m.in. do zwiększonej wrażliwości zęba na zmiany temperatury, próchnicy korzenia, utrudnień w utrzymaniu higieny jamy ustnej oraz niedoborów estetycznych. Przyczyna powstawania recesji dziąsła nie jest do końca wyjaśniona, choć za główne czynniki sprzyjające uważa się płytkę nazębną, niewłaściwe szczotkowanie, zły zgryz. Leczenie chirurgiczne recesji dziąsła jest przeprowadzane za pomocą przeszczepu błony śluzowej.