Protetyka

Specjalistyczna pomoc protetyka potrzebna jest pacjentom, u których doszło do utraty uzębienia, przy czym nie ma znaczenia z jakiego powodu to nastąpiło. Czasem jest to wypadek, czasem choroby tkanki przyzębia. A u innych osób poważne ubytki, wynikające z braku należytej higieny lub zaniedbania profilaktyki stomatologicznej.

Protetyk zajmuje się zarówno wypełnieniem pojedynczych braków zębowych, jak i mnogich. Metody terapii stosowane w gabinecie protetycznym są różne. Od koron zębowych, mostów, po protezy częściowe lub całkowita, a także implanty stomatologiczne. Wybór rozwiązania dopasowywany jest do potrzeb i finansowych możliwości pacjenta.

Protetyka - jaki jest cel?

Leczenie podejmowane przez protetyka jest przywrócenie naturalnych funkcji jamy ustnej, które zostały utracone na skutek braków zębowych. Nie każdy ma świadomość, że brak zębów to nie tylko problem estetyczny. Brak chociażby jednego z zębów powoduje nieprawidłowości w obrębie aparatu żucia, a także prowadzić może do powstania wad zgryzu. Usunięcie zęba może doprowadzić do tego, że znajdujące się w jego pobliżu inne zęby mogą przemieścić się. Układając w sposób nieprawidłowy. Problemy dotyczą również zębów przeciwstawnych, dlatego problemu nie należy bagatelizować. Ponadto jeśli luka zębowa nie zostanie odpowiednio zaopatrzona i uzupełniona przez protetyka, dochodzi do sytuacji zaniku kości, co jest sytuacją szczególnie niebezpieczną. Prowadzić może bowiem do utraty następnych zębów, a także zmian w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych.

Jeśli masz świadomość jak ważne jest dbanie o stan zębów, pamiętaj, że gdy doszło do trwałego ich uszkodzenia i nie ma szans na uratowanie zęba, to należy jak najszybciej skorzystać z pomocy protetyka. Ważne jest, aby nie odwlekać porady w czasie, ponieważ im szybciej protetyk oceni możliwości leczenie, tym będzie ono efektywniejsze. Ponadto zbyt długi czas pozostawania bez zębów doprowadzić może do zaniku kości, co z jednej strony ogranicza możliwości terapeutyczne stosowane przez protetyka, z drugiej natomiast spowodować może utratę kolejnych zębów, które przemieszczając się tracą stabilność.

Dla wielu osób konsultacja u protetyka ważna jest głównie ze względów estetycznych. Braki w uzębieniu są kwestią dość krępującą, powodującą nieprzyjemne odczucia oraz postawy wycofania. Dlatego w przypadku problemów, warto jak najszybciej zasięgnąć specjalistycznej porady, aby poprawić swój komfort życia.

Oferowany przez nas zakres usług protetycznych:

  • korony pełnoceramiczne
  • korony ceramiczne wykonywane na stopach metali szlachetnych i nieszlachetnych
  • licówki
  • wkłady ceramiczne typu „inlay”, „onlay”
  • wkłady koronowo-korzeniowe
  • mosty protetyczne
  • protezy ruchome, częściowe i całkowite
  • prace protetyczne oparte na implantach