Protetyka

Protetyka jest działem stomatologii zajmującym się zarówno odtwarzaniem jak i uzupełnianiem pojedynczych oraz mnogich ubytków zębowych. Celem leczenia protetycznego jest nie tylko odbudowa utraconych funkcji jamy ustnej, takich jak mowa czy żucie, ale także poprawa komfortu życia pacjenta poprzez zwiększenia poczucia estetyki. Ważne jest, aby proteza zębowa była dobrze zaplanowana i wykonana – tak, by nie odbiegała od naturalnego uzębienia.

Pomijając względy estetyczne, utrata zębów prowadzić może do wielu dysfunkcji całego układu żucia. Zaniechanie leczenia, nawet przy utracie jednego zęba grozi „wydłużaniem się” przeciwstawnych zębów, przesuwaniem i obracaniem tych, które sąsiadują z luką i zanikiem kości. Następstwem tego z kolei może być utrata kolejnych zębów czy powstawanie nieprawidłowości w stawach skroniowo-żuchwowych.

Leczenie protetyczne polega na użyciu protez stałych (mosty protetyczne, korony, licówki) lub protez ruchomych (protezy szkieletowe, nylonowe, akrylowe całkowite i częściowe czy szyno protezy). Istnieje również możliwość połączenia ze sobą obydwu rodzajów protez.

Oferowany przez nas zakres usług protetycznych:

  • korony pełnoceramiczne
  • korony ceramiczne wykonywane na stopach metali szlachetnych i nieszlachetnych
  • licówki
  • wkłady ceramiczne typu „inlay”, „onlay”
  • wkłady koronowo-korzeniowe
  • mosty protetyczne
  • protezy ruchome, częściowe i całkowite
  • prace protetyczne oparte na implantach